Digitaal clubblad

6 Maa 2016

Ons clubblad 'LTV Zuidland Magazine' wordt digitaal naar alle leden verzonden, maak uw e-mailadres kenbaar bij onze secretaris. Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 8 februari jl. is gesproken over de drukkosten van ons clubblad. Deze kosten worden steeds hoger terwijl het ledenaantal terugloopt.

 
Het voorstel is om ons "LTV Zuidland Magazine"  in het vervolg digitaal te gaan verzenden. Ontvang je op dit moment nog geen mailtjes met laatste nieuws ed. van onze secretaris Hans Monfrooij, meld je hier dan snel voor aan via: secretaris@ltvzuidland.nl.

Samengevat:
- Als u niets doet ontvangt u het clubblad digitaal op uw mailadres. Mits uw mailadres bij de secretaris bekend is.