Instructie Verantwoord Alcohol Schenken

1 Apr 2017
Nu het seizoen weer begonnen is, is ook de kantine weer open.
Graag willen we jullie aandacht vragen voor onderstaand bericht vanuit NOC-NSF.
De test die wordt genoemd, duurt maximaal 10 minuten.


Beste barvrijwilliger, 

Allereerst willen we je bedanken dat je tijd wil steken in het draaien van bardiensten voor je club. Door jouw inzet kunnen mensen na het sporten gezellig met elkaar genieten van een drankje en een hapje. Hartstikke goed en belangrijk werk! 

Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het van groot belang dat jongeren onder de 18 jaar absoluut geen alcohol kunnen verkrijgen in de sportkantine. Daarnaast willen we alcoholmisbruik en rijden onder invloed voorkomen. Om jullie te helpen op een goede manier met deze verantwoordelijkheid om te gaan hebben is een website ontwikkeld in samenwerking met de sportbonden: http://www.nocnsf.nl/iva  

De teksten en filmpjes op deze website stellen jullie in staat om blijvend op een verantwoorde manier alcohol te kunnen schenken in jullie kantine of clubhuis. Wanneer je de teksten en filmpjes hebt gezien en gelezen ben je in staat om de test te maken waarmee je een gekwalificeerde barvrijwilliger wordt en je bardienst mag draaien op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken. 
Om in een sportkantine alcohol te mogen schenken dienen bardienstvrijwilligers in bezit te zijn van een het certificaat dat je krijgt na het maken van de test. Graag bij het invullen van de test, als 'barverantwoordelijke' invullen 'Rob de Vogel' als 'E-mailadres barverantwoordelijke' invullen 'bar@ltvzuidland.nl'.

We wensen jullie veel succes bij het maken van de test en veel plezier bij het draaien van jullie bardiensten! 

Met sportieve groet, 

NOC*NSF en sportbonden