Welkom

Op de vernieuwde website van LTV Zuidland. Wij zijn een tennisvereniging met 5 Canadian Ten banen en zijn gevestigd achter het zwembad in Zuidland. Onze club is in 1971 opgericht en bestaat ruim 45 jaar.

LTV Zuidland heeft op dit moment ca. 250 leden ( 180 senioren en 70 junioren ). Tevens zijn er bij ons veel leden actief bezig in allerlei commissies en speelt ruim de helft ook competitie. Daardoor zijn wij een gezellige vereniging waar veel activiteiten worden georganiseerd en dan hebben we het niet alleen over tennis, maar ook quizavonden en spelletjes avonden worden regelmatig georganiseerd. Zeker in de wintermaanden worden deze activiteiten gehouden om het samenhorigheid gevoel binnen onze vereniging ook in die periode vast te houden.

Onze vernieuwde website hebben wij dusdanig aangepast dat het voor mensen die op zoek naar informatie over onze tennisvereniging op een eenvoudige wijze alles kunnen lezen.

Wij hopen dat onze site kan bijdragen aan uw keuze om eventueel lid van onze vereniging te worden.
Maar hoe volledig we ook proberen te zijn, het kan voorkomen dat u nog vragen heeft waarop u geen antwoord vindt. Wij verzoeken u in dat geval contact op te nemen met een van onze bestuursleden , wij helpen u graag verder.

Namens LTV Zuidland,
Arie de Snaijer
Voorzitter.

Voor ieder lid zijn het huishoudelijk reglement en de statuten van toepassing. klik hier (link)NIEUW LID?

Leuk dat je eens op de LTV Zuidland website komt kijken om te zien of tennis een sport voor jou is. Het maakt bij tennis niet uit of je nu van teamsport of van vaste sparringspartners houdt, van recreatief of fanatiek sporten en of je nu kind of volwassen bent: tennis is een sport voor iedereen.

Bij LTV Zuidland kan je bijna het gehele kalenderjaar tennissen op onze vijf Canada Tenn banen. Als lid van LTV Zuidland kan je recreatief gaan spelen met bekenden, maar ook deelnemen aan tennisles, diverse toernooien en competities. Ook kan je zo instromen bij de wekelijkse racketavond. de koffieochtend of Funny Friday voor de jeugd. Kijk gerust verder op onze website naar verdere informatie over de activiteiten die wij organiseren als tennisvereniging.

Ben je al helemaal enthousiast geworden en wil je het zelf ook gaan proberen? Dat kan!
Via de onderstaande link kom je bij meer informatie over onze lidmaatschap, het proefabonnement om tennis te proberen en ons aanmeldformulier. 

Koningsdag Actie:
Vanaf 27 April tot 20 Mei geven wij korting op het inschrijfgeld en hoeven leden deze niet te betalen. Zie de Actiepagina

WORDT OOK LID!


TRAINING

De tennislessen op onze vereningen worden verzorgd door Tennisschool Rob van der Waal. Hij wordt bijgestaan door Peter Schlee. Kijk voor meer informatie over de tennislessen op onderstaande link.  ...meer info via deze link
Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende personen:
Arie de Snaijer (Voorzitter)
Hans Monfrooij (Secretaris)
Luc Boog (Penningmeester)

Het algemeen bestuur bestaat uit de volgende personen:
Rob de Vogel (Barcommissie)
Sonja de Groot (Jeugdcommissie)
Victor van der Pols (Technische commissie)
Ruud Kool (Parkcommissie)
Harold Hvalsbraten (Redactiecommissie)
Mark v.d. Waal (Evenementencommissie)
Pascal Kruit (PR- en sponsorcommissie)

Jeugdcommissie

Sponsorcomissie

Technische Commissie

 

 De Technische Commissie (TC) heeft als doel om de diverse competities, de clubkampioenschappen en het open toernooi voor senioren te organiseren. 

Binnen de commissie zijn momenteel 6 leden actief hiermee.

Als algemene leden zijn Arie, Frank en Maarten actief. Onze verenigingscompetitieleider (vcl) is Wout. Lambert heeft de toernooileiding van de clubkampioenschappen en Victor doet dit voor het open toernooi.

We zien jullie graag bij deze of andere tennisactiviteiten, bij vragen: toernooi@ltvzuidland.nl

 

CLUBHISTORIE

RECENTE GESCHIEDENIS:
Onze vereniging is opgericht in 1971. Wij zijn gestart met twee gravel- banen aan de Julianastraat.

In 1988 zijn we verhuisd naar de Molendijk. Daar werden vier gravelbanen met automatische beregeningsinstallatie en verlichting aangelegd. Ons huidige clubhuis staat er vanaf 1994 en is in een tijdsbestek van zes maanden aangelegd, bijna geheel door eigen leden ontworpen en gebouwd. In het voorjaar van 1999 zijn we het seizoen gestart met gloednieuwe banen en bovendien kwam er een vijfde tennisbaan bij. De baansoort is sinds de aanleg van de vijfde baan Canada Ten, destijds een vrij nieuw materiaal met vrijwel dezelfde speeleigenschap-pen als gravel.

Enkele voordelen ten opzichte van traditioneel gravel zijn: het is sneller droog en er is minder onderhoud. Bovendien kan er na een vorstperiode, nadat de banen gewalst zijn, meteen weer gespeeld worden. Recreatief tennis voert bij ons de boventoon, wat niet uitsluit, dat er best wel eens fanatiek tegen een balletje geslagen wordt.

ONTSTAAN VAN DE VERENIGING:
Onze eerste voorzitter, de heer Leen van Beek, heeft zijn herinneringen over de oprichting van onze vereniging en de eerste jaren daarna, op papier gezet.

"Het was einde jaren '60, toen Zuidland nog een zelfstandige gemeente was, dat de helaas zo jong om het leven gekomen Ab Stuurman en ik na het bijwonen van de een of andere vergadering elkaar onder meer spraken over de gedeelde wensdroom, om binnen deze gemeente -ons beider woon- plaats- ooit eens te kunnen tennissen. De dichtstbijzijnde tennisvereniging bevond zich destijds in Spijkenisse en daar had men destijds een ledenstop in moeten stellen. Let wel, de huidige tennisparken in Abbenbroek en Heenvliet bestonden toen ook nog niet ! Wij spraken toen af, dat ik bij hem eens "een balletje zou opgooien".
Desgevraagd antwoordde de zeer beminnelijke heer Kremer, dat hij niet een, twee, drie een mogelijkheid zag, maar dat hij onze wens in gedachte zou houden.
Het zal eind 1970 geweest zijn, dat de plaatselijke voetbalvereniging "Zuidland", die destijds speelde op een tweetal velden aan de Molendijk, zo ongeveer op de plaats waar nu de sporthal staat, om toen moverende redenen diende te verkassen naar haar huidige locatie aan de Stationsweg (tegenwoordig Kerkweg, red.). Toen kon men aanvankelijk eveneens over twee velden beschikken, doch men vond dat er ergens een trainingsveld bij zou moeten komen.
Nu bevond zich destijds ingeklemd tussen Stationsweg, Julianastraat en de oude tramdijk (het huidige fietspad) een waterplasje, waaruit in vroegere tij- den de stoomtram het benodigde water kon innemen. En deze plaats achtte het gemeentebestuur geschikt voor de aanleg van zo'n trainingsveld.
Dit kwam mij ter ore en gezwind ben ik toen opnieuw naar burgemeester Kremer gestapt om hem aan ons gesprek van toen te herinneren. Mijn voorstel was, om dit trainingsveld dusdanig in te richten, dat er tijdens de zomermaanden op zou kunnen worden getennist.
"Wel", zei de burgemeester, "daar valt over te praten, maar sticht dan eerst maar eens een vereniging."
Ab en ik, gesecondeerd door ons beider echtgenotes, hebben toen eerst binnen de gemeente geinformeerd naar de mate van belangstelling voor het edele spel en wij kwamen tot rond de dertig belangstellenden. En in de achteraf juist gebleken veronderstelling, dat dit aantal snel zou kunnen groeien zodra de mogelijkheid tot tennissen er eenmaal zou zijn, hebben wij toen besloten tot het organiseren van een oprichtingsvergadering, welke uiteindelijk werd gehouden in het toenmalige Verenigingsgebouw aan de Raadhuisstraat op 25 juni 1971.